Senat rozpatrzy nowelizację ustawy o odpadach

Na najbliższym posiedzeniu, w dniach 27-29.10.br., Senat rozpatrzy uchwaloną przez Sejm 14.10.br. ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Marszałek Senatu skierował ustawę do zaopiniowania przez Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu oraz Komisję Środowiska.

Ustawa dostosowuje przepisy do nowych rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej, które zobowiązują kraje Unii do osiągnięcia 65 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych do 2035 roku.

Czytaj: Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw druk senacki nr 532