Projekty rozporządzeń ws. masy i poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych

Rządowe Centrum Legislacyjne przekazało do zaopiniowania projekty:
rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi oraz
rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.

Uwagi do tych projektów proszę przesyłać do Izby na adres: biuro@pigo.org.pl do 17.11.br.