Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o odpadach

Kancelaria Sejmu opublikowała tekst ustawy z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu przez Sejm poprawek Senatu. Ustawa oczekuje obecnie na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

ustawa z 17.11.2021 o zmianie ustawy o odpadach