KOMUNIKAT O SYTUACJI NA RYNKU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Polska Izba Gospodarki Odpadami informuje, że przedsiębiorcy w różnych branżach, w szczególności gospodarki odpadami, doświadczają na przestrzeni ostatnich tygodni diametralnych zmian sytuacji gospodarczej związanej z całkowicie nowymi i niedającymi się wcześniej przewidzieć okolicznościami:

1)      skokowym wzrostem cen paliw,

2)      skokowym wzrostem inflacji,

3)      deficytem niektórych kluczowych produktów oraz surowców

4)  znaczącym spadkiem podaży odpadów objętych rozszerzoną odpowiedzialnością producentów

Okoliczności te powodują, iż warunki realizacji usług w obecnych uwarunkowaniach uległy i dalej ulegają zmianom, których końcowy obraz jest niezwykle trudny do całościowego przewidzenia. Z drugiej strony dostrzegamy, iż obecna sytuacja stanowi również oczywiste novum dla strony zamawiającej.

Mając na uwadze nadzwyczajny charakter poruszanych zdarzeń oraz ich dynamikę, Izba pragnie zasygnalizować iż powinny one być podstawą do koncyliacyjnego uzgodnienia adekwatnych zmian pomiędzy stronami umów, szczególnie umów zawieranych w ramach zamówień publicznych, jak również wnikliwej analizy zaistniałej sytuacji na szczeblu właściwych resortów. Oczywiście każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie, tym niemniej, sprawne wypracowanie sposobu realizacji zadań w zmienionych okolicznościach jest niewątpliwie celem strony wykonawców, jak i zamawiających.

Komisja Prawna Izby zachęca wszystkich zainteresowanych do wypracowania adekwatnej metodologii zmian umów oraz pozostaje do dyspozycji w zakresie wsparcia prawnego
i organizacyjnego w tym zakresie.

Sygnalizujemy, iż wprowadzenie zmian wychodzących naprzeciw, zgodnie z opiniami ekspertów jest możliwe i uzasadnione bez potrzeby dokonywania zmian prawa.