Projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych – do zaopiniowania

Członkowie
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Szanowni Państwo,

Minister Klimatu i Środowiska skierował do konsultacji publicznych projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362213/katalog/12897182#12897182 . Projekt ten dotyczy głównie odpadów gromadzonych w przeszłości na wielkoobszarowych terenach państwowych zakładów przemysłowych Zakłady Chemiczne „Zachem” w Bydgoszczy, Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” w Jaworznie, byłe Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach, Zakłady Przemysłu Barwników ,,Boruta” w Zgierzu.

Ewentualne uwagi do tego projektu proszę przesyłać do dnia 5.08.2022 r. na adres biuro@pigo.org.pl