Projekt nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw – po konsultacjach publicznych i opiniowaniu

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało najnowszą wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten, po konsultacjach publicznych i opiniowaniu, jest procedowany w Komisji prawniczej RCL.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12345305/12777289/dokument567210.zip