Tam kończą baterie

Tylko w ciągu 14 miesięcy w Miejskim Punkcie Elektroodpadów, ufundowanym przez Altvater Piła, mieszkańcy regionu zdeponowali pół tony odpadów niebezpiecznych. Baterie, żarówki, uszkodzone telefony komórkowe i płyty CD trafiły do recyklerów, którzy podarowali im drugie życie.

Na kupno urządzenia Altvater przeznaczył w całości pieniądze otrzymane od marszałka województwa wielkopolskiego w ramach konkursu „Puchar Recyklingu. Aktywni w Wielkopolsce”.

Elektrośmieci produkujemy coraz więcej. Z raportu „Gospodarka elektroodpadami. Wyzwania na lata 2019-2023” wynika, że każdy z nas wytwarza blisko 16 kilogramów, z czego zaledwie 7 jest zbieranych i przetwarzanych. Wyrzucanie ich do odpadów komunalnych może się wiązać z karą w wysokości 5 tys. zł, jednak szkody wyrządzone środowisku są o wiele wyższe i nieodwracalne. Mała bateria może skazić 1m3 gleby lub nawet 50 tys. litrów wody. Kiedy trafi do recyklingu, nie stanowi zagrożenia dla środowiska, a użyte do jej produkcji materiały można będzie wykorzystać nawet w 90 procentach.

Baterie zebrane w MPE przy galerii VIVO! trafiają do firmy ENERIS Recupyl, wiodącego recyklera baterii w Europie.

– Podobnie jest z resztą asortymentu zebranego w MPE. Każdy rodzaj odpadu trafia do odpowiedniej instalacji, gdzie jest przetwarzany – zapewnia dyrektor Altvater Piła Tomasz Bielański. – Bardzo się cieszymy, że mieszkańcy korzystają z punktu przy galerii VIVO!, dzięki czemu wytwarzane przez nich elektroodpady są bezpiecznie zagospodarowane.

Co ważne, do odpadów wyrzuconych w MPE mają dostęp wyłącznie pracownicy, którzy je odbierają i recyklerzy. Nie da się otworzyć urządzenia bez posiadania kluczy, dlatego osoby obawiające się o bezpieczeństwo danych zawartych w starych telefonach mogą czuć się bezpiecznie.

MPE spełnia także funkcję informacyjną. Poprzez grafiki znajdujące się po obu stronach urządzenia Altvater informował m.in. o szkodliwości baterii oraz przypominał zasady segregacji na 5 frakcji.

Warto dodać, że kilka lat temu Altvater Piła zamontował specjalne pojemniki na baterie przy wiatach śmietnikowych. Trafiło do nich już kilkanaście ton tego rodzaju odpadu.

#       #       #

ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska – powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidulanych potrzeb gmin i przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska.

 

W 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności Veolia Usługi dla Środowiska, jednej z największych w Polsce firm działających w sektorze gospodarki odpadami oraz większościowym udziałowcem m.in. Altvater Piła. Następnie do Grupy dołączyły firmy: ENERIS Recupyl – lider recyklingu baterii i akumulatorów oraz ENERIS Proeco – zarządca Instalacji Termicznego Odzysku Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy. Więcej na:

 

www.eneris.pl