Wystartował konkurs Stena Circular Economy Award – szósta szansa na zdobycie tytułu Lidera GOZ!

Polska jest cyrkularna zaledwie w 10,2%. Co to oznacza w praktyce? Ze wszystkich materiałów przepływających przez naszą gospodarkę̨ – od rud metali i minerałów niemetalicznych po biomasę i paliwa kopalne – tylko jedna dziesiąta to surowce wtórne. Aż 89,8% materiałów już nigdy nie zostaje ponownie wykorzystane. Dlatego tak ważne jest obecnie upowszechnianie koncepcji gospodarki cyrkularnej, w której zasoby krążą w zamkniętym obiegu i są używane do produkowania nowych artykułów. Stena Recycling już po raz szósty inspiruje przedsiębiorców i społeczeństwo do wdrażania i promowania idei GOZ organizując konkurs Stena Circular Economy Award (SCEA). Najnowsza edycja właśnie ruszyła.

System, w którym zasoby naturalne ziemi wykorzystywane są do produkcji dóbr, których nie da się przetworzyć, musi ulec zmianie. Gospodarka linearna doprowadziła do ogromnych zniszczeń w środowisku naturalnym, a popyt globalnej produkcji obecnie znacznie przewyższa zasoby naszej planety. Dlatego tak ważne jest promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) wśród przedsiębiorstw i społeczeństwa, aby docelowo możliwe stało się stworzenie społecznie sprawiedliwej i ekologicznie bezpiecznej przestrzeni do dalszego rozwoju.

– „Dla nas, jako lidera rozwiązań w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego, promowanie idei GOZ jest wpisane w DNA naszej działalności. Wiemy jednak, że to w jaki sposób transformacja cyrkularna może zapewnić korzystniejsze wyniki społeczne i środowiskowe, nie jest pytaniem, na które można znaleźć tylko jedną właściwą odpowiedź. Dlatego w 2017 roku stworzyliśmy platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i wzajemnej edukacji w postaci konkursu Stena Circular Economy Award. Chcemy inspirować polski biznes do wybierania takich rozwiązań zgodnych z modelami GOZ, które umożliwiają redukcję ilości odpadów, ułatwią odzyskiwanie zasobów, ich ponowne wykorzystanie oraz stosowanie w produkcji materiałów pochodzących z recyklingu” – mówi Aleksandra Surdykowska, PR i Marketing Manager w Stena Recycling.

9 stycznia ruszyła szósta edycja konkursu Stena Circular Economy Award, gdzie nagradzane są przedsiębiorstwa, które wdrażają bądź promują rozwiązania z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego oraz studenci, którzy mają pomysł na wprowadzenie GOZ do biznesu lub społeczeństwa. W poprzedniej, piątej edycji, wśród zwycięzców znaleźli się: Ikea Retail, Kaufland oraz woshwosh, a wyróżnienie za praktyki otrzymały marki Ecobean i Allegro.pl. W kategorii skierowanej do studentów został nagrodzony projekt Agnieszki Chmury. Dodatkowo, Cyrkularną nagrodę pięciolecia konkursu zdobyła firma Stu Ergo Hestia.

– „Konkurs Stena Circular Economy Award aktywizuje przedsiębiorstwa i studentów do stosowania dobrych praktyk w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Do tej pory, w poprzednich edycjach, wpłynęło 188 zgłoszeń: 133 od przedsiębiorstw i 55 od studentów. Jest to dowodem na to, że ideę cyrkularną mogą wdrażać zarówno duże, międzynarodowe koncerny, jak i średnie oraz małe przedsiębiorstwa, czy start-upy – mówi Aleksandra Surdykowska. „Takie pomysły jak: biopaliwo z odpadów powstałych podczas produkcji czekolady, refillomaty kosmetyków, które zachęcają klientów do ograniczania użycia jednorazowych opakowań plastikowych podczas zakupów, czy projekt odnowy urządzeń multimedialnych, dają nadzieję na lepszą przyszłość. Jesteśmy bardzo ciekawi jakie projekty zgłoszą uczestnicy w tej edycji” – dodaje.

VI edycja konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Do konkursu mogą zgłaszać się firmy oraz studenci. Zgłoszenia można składać w trzech kategoriach:

1) kategoria dla przedsiębiorstw, które już wdrożyły działania gospodarki obiegu zamkniętego w swoich firmach,

2) kategoria dla firm, które promują idee GOZ wśród pracowników, biznesu lub społeczeństwa,

3) kategoria dedykowana studentom, którzy mają pomysł na to jak wdrożyć lub promować gospodarkę obiegu zamkniętego.

W konkursie nagradzane są projekty, które przedstawiają najciekawsze i najbardziej efektywne rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej.

Nagrodami dla firm biorących udział w konkursie są:

– tytuł Lidera GOZ i promocja zwycięskiego rozwiązania,

– wybrana usługa Stena Recycling.

Nagrodami w konkursie dla studentów biorących w nim udział są:

– możliwość prezentacji pomysłu biznesowi,

– notebook,

– dofinansowanie do wybranego kursu biznesowego lub grant w wysokości 10 tys. złotych na realizację swojego pomysłu.

Zgłoszenia można przesyłać od 9 stycznia do 12 lutego 2023 r. przez formularz znajdujący się na stronie

https://www.stenarecycling.pl/stena-circular-economy-award/

Zgłoszenia oceni 9-cio osobowe Jury, w którego skład wchodzą:

Piotr Bruździak Stena Recycling Polska, Małgorzata Greszta Kampania 17. Celów, prof. Bolesław Rok Akademia Leona Koźmińskiego i Instytut Innowacyjna Gospodarka, Michał Mikołajczyk „Rekopol” Organizacja Odzysku Opakowań, Marzena Strzelczak Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Michał Dąbrowski Polska Izba Gospodarki Odpadami, Paulina Górska EKO Aktywistka (www.paulinagorska.com), Agnieszka Zielińska Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Bartłomiej Kozek – Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju.

Zwycięzców poznamy w kwietniu 2023 roku.

Partnerami merytorycznymi konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Kampania 17. Celów, Akademia Leona Koźmińskiego, Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza.

Stena Recycling

Od 2001 roku Stena Recycling oferuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie zarządzania odpadami, recyklingu oraz usług środowiskowych. Przetwarza odpady i dostarcza nowe materiały do różnych gałęzi przemysłu. Wspólnie z klientami zbiera i poddaje recyklingowi wszelkie odpady poprodukcyjne, dając materiałom nowe życie w kolejnych produktach. Stena Recycling działa w 15 lokalizacjach w Polsce, każdego roku przetwarza ponad 800 tysięcy ton odpadów pochodzących z działalności biznesowej i przemysłowej, uzyskując z nich nowe surowce. We wszystkich obszarach swojej działalności Stena Recycling kieruje się filozofią CARE, czyli dbałością o klientów, pracowników, biznes i zasoby, a także o środowisko i społeczeństwo.Wystartował konkurs Stena Circular Economy Award – szósta szansa na zdobycie tytułu Lidera GOZ!