Platforma Odpadowa Interzero

Platforma Odpadowa Interzero to narzędzie zintegrowane z systemem BDO, które umożliwia automatyczną ewidencję odpadów, zarzadzanie odpadami i dokumentacja środowiskową. System pozwala na kompleksowe zarządzanie wytwarzanymi odpadami w przedsiębiorstwie, zarówno w siedzibie głównej, jak i oddziałach klienta. Daje możliwość generowania i ewidencjonowania zgłoszeń wywozu odpadów, automatycznego rejestrowania KPO w BDO oraz dokonywania wpisów w KEO, sporządzania raportów i statystyk, w tym raportów przychodów i kosztów związanych z przekazanymi odpadami oraz raportu koniecznych do wykonania za odbiór odpadów komunalnych płatności gminnych. System pozwala również na kontrolę obiegu faktur kosztowych i przychodowych, a dzięki stałej kontroli nad strumieniem przekazywanych odpadów pozwala na redukcję kosztów związanych z gospodarką odpadami oraz zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych. Co zyskasz? – Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami w jednym miejscu. – Łatwy i szybki dostęp do systemu dla wszystkich wyznaczonych pracowników. – Planowanie wywozu odpadów z wyprzedzeniem oraz kontrolowanie efektywnego przepływu odpadów i surowców. – Raporty spersonalizowane do Twoich potrzeb. Więcej informacji o Platformie Odpadowej Interzero pod linkiem: https://www.interzero.pl/uslugi/gospo… Skontaktuj się z nami: https://www.interzero.pl/ zlecenia@interzero.pl +48 22 724 10 22