Ustawa wdrażająca Dyrektywę SUP opublikowana w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw z 9.05.2023 r. opublikowana została ustawa z dnia 14.03.2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw