Ustawa wdrażająca Dyrektywę SUP przyjęta przez Sejm

9.03.br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa trafiła obecnie do rozpatrzenia przez Senat RP.

ustawa o zm ustawy o obowiązkach przedsiębiorców3009_u