Wysokie technologie w gospodarce odpadami i niski poziom zbiórki selektywnej

Rozmowa z Marcinem Benbenkiem, prezesem zarządu KOM-EKO.

Czytaj więcej: https://www.pb.pl/wysokie-technologie-w-gospodarce-odpadami-i-niski-poziom-zbiorki-selektywnej-1209200?fbclid=IwAR1WJvKBr5ZYhO8wnEemCYTCX5m8h5NMEddcpKsmvaHIqqf2vKz0m_NR9Lw