O Bazie Danych Odpadowych w Sejmie

 

21 marca 2024 r. odbyło się w Sejmie posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Posłowie rozpatrzyli informację Ministra Klimatu i Środowiska oraz Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska na temat działania Bazy Danych Odpadowych (BDO), w tym jej aktualnych funkcjonalności oraz planów ich rozwoju w celu poprawy kontroli systemu przepływu odpadów i wytworzonych opakowań.