Konsultacje projektu nowelizacji ustawy o odpadach – odpady budowlane i rozbiórkowe

Członkowie Komisji prawnej

Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

 Szanowni Państwo,

 Rządowe Centrum Legislacji skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC23) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384653/katalog/13056287#13056287.

Nowelizacja ta ma na celu:

– wprowadzenie podstawy prawnej umożliwiającej przekazanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa, właściwym organom administracji samorządowej, w szczególności gminom, które borykają się z problemem nielegalnie nagromadzonych odpadów,

–  zmianę przepisu art. 101a ustawy o odpadach w zakresie organizacji systemu sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Uwagi do załączonego projektu proszę przesyłać do biura Izby (biuro@pigo.org.pl) do 20 maja 2024 r.