Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt z dnia 9.01.2019 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz projekty rozporządzeń do tego projektu, które po konsultacjach publicznych i opiniowaniu skierowane zostały przez Ministra Środowiska do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Czytaj więcej: