Opiniowanie projektu nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców oraz o opłacie produktowej – SUP

Członkowie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Klimatu i Środowisko przesłało do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (w załączeniu wraz z uzasadnieniem i OSR).

Uwagi do tego projektu proszę przesyłać w załączonej tabeli uwag, w terminie do 15 kwietnia br. na adres biuro@pigo.org.pl.

Projekt opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacyjne https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305

Tabela uwag