Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach – do zaopiniowania

Członkowie Komisji prawnej
Członkowie Grupy roboczej ds. ROP
Do wiadomości:
Członkowie Rady
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Szanowni Państwo,

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Uwagi do tego projektu proszę przesyłać do 11 lutego br. na adres: biuro@pigo.org.pl