sobota, Luty 24, 2018

27.05.15 – PIGO i ZPGO razem przeciw zamówieniom in-house

Polska Izba Gospodarki Odpadami oraz Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami wydały wspólne oświadczenie opowiadające się przeciw zagrożeniu ze strony zamówień in-house... czytaj dalej Źródło: PortalKomunalny.pl

15.05.15 Interpretacja MŚ dotycząca pozwoleń zintegrowanych…

Wymóg dołączania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przypadku ubiegania się o pozwolenie zintegrowane dla istniejącej instalacji MBP...czytaj dalej

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o...

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych...

Założenia do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz...

Założenia do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony przekazane przez...