poniedziałek, Kwiecień 22, 2019

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – opublikowane w Dzienniku...

Dzienniku Ustaw z dnia 16.11.2015 r. (poz. 1875) opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie...

Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – podpisane przez Ministra Środowiska

10.11.2015 Nowość Ministerstwo Gospodarki, odpowiedzialne za procedury związane z notyfikacją aktów prawnych poinformowało niedawno, że w terminie wyznaczonym przez Komisję Europejską, tj. do dnia...

„Zamówienia in-house wymagają porządnej analizy” – Rzeczpospolita

26.11.2015 Zasłaniając się prawem unijnym i tym, czego Unia od nas wymaga, zapominamy, co w kwestii zamówień publicznych rzeczywiście jest konieczne i potrzebne –...

„Gra o strumień odpadów – nowe wymagania dla RIPOK”

19.09.2015 Analiza prawników z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Do 30 czerwca 2016 r. sejmiki powinny uchwalić zaktualizowane wojewódzkie plany gospodarki odpadami. W jednych województwach praca...

Wyższe normy recyklingu odpadów opakowaniowych – komentarz Stena Recycling do propozycji KE gospodarki o...

Nowe propozycje Komisji Europejskiej dotyczące realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym przewidują zmiany w dyrektywie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Jeśli wejdą w życie, pomocą...