Konkurs ECO-MIASTO

362

Konkurs8.08.2015 Ambasada Francji w Polsce już po raz trzeci organizuje projekt ECO-MIASTO. W tej edycji tematyka będzie odpowiadać 4 kategoriom konkursowym: mobilności zrównoważonej, efektywności energetycznej, gospodarce odpadami i gospodarce wodnej, która dołączyła w tym roku jako nowa kategoria.

Informacje o konkursie

Samorządy stanowią siłę napędową stosowania podstawowych zasad środowiskowych zrównoważonego rozwoju. One są odpowiedzialne za budowę i utrzymywanie obiektów oraz infrastruktury transportowej, tak aby spełniały potrzeby i podnosiły jakość życia mieszkańców, redukowały zużycie energii i ograniczały zanieczyszczenia. Wymiana doświadczeń między miastami, promowanie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, a także zaangażowanie w te działania mieszkańców to najlepszy sposób na wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

Z takim założeniem powstał projekt ECO-MIASTO, którego organizatorem jest Ambasada Francji w Polsce wraz z partnerami – Renault Polska, SAUR Polska, EDF Polska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, firmami Saint-Gobain, Schneider Electric, DK Energy, TIRU oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii.

Działania w ramach projektu ECO-MIASTO:

– Seminaria tematyczne z udziałem ekspertów z Polski i Francji

Edycji ECO-MIASTO 2015 towarzyszą 4 seminaria odpowiadające tematyce kategorii konkursowych: 18 czerwca 2015 r. w Katowicach (efektywność energetyczna), 24 czerwca 2015 r. w Łodzi (gospodarka wodna) oraz dwa spotkania we wrześniu: we Wrocławiu (mobilność zrównoważona) i w Krakowie (gospodarka odpadami).

– Konkurs ECO-MIASTO
Konkurs ECO-MIASTO ma na celu nagradzanie polskich miast, najbardziej zaangażowanych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. W edycji 2015 zostały przewidziane cztery kategorie: mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami, gospodarka wodna. Wyłonione zostanie także jedno miasto, które otrzyma nagrodę główną za całokształt podejmowanych działań. W skład jury oceniającego zgłoszone projekty wejdą niezależni eksperci, uznani za swoje kompetencje w ww. kategoriach, m. in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Gospodarki oraz Politechniki Warszawskiej.

– Kampania informacyjna
Strona internetowa eco-miasto.pl będzie platformą wymiany i promowania dobrych praktyk między obywatelami oraz pomiędzy miastami. Prowadzone będą także działania informacyjne skierowane do mediów ogólnopolskich i lokalnych.

czytaj więcej: http://eco-miasto.pl/