Inauguracja Zakładu Zagospodarowania Odpadów AMEST Kamieńsk Sp. z o.o.

747

W dniu 24 czerwca br. w miejscowości Ruszczyn w Gminie Kamieńsk odbyła się uroczystość otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Wartość inwestycji wyniosła prawie 41 mln zł,z czego 31 mln zł to kwota dofinansowania w formie pożyczki od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Głównym celem przedsięwzięcia była rozbudowa istniejącego ZZO o zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o przepustowości 75 000 Mg/rok. Zakład będzie przetwarzał odpady komunalne zmieszane i odpady po mechanicznej obróbce odpadów.

panorama

Dzięki wybudowanej instalacji do sortowania odpadów zmieszanych będzie można odzyskiwać surowce wtórne oraz przygotowywać frakcję biodegradowalną do stabilizacji w procesie kompostowania. W ramach instalacji sortowania odpadów zmieszanych została wybudowana linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego. Koszt całkowity przedsięwzięcia to niemal 41 mln zł netto, z czego kwota dofinansowania w formie pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki z Wodnej wyniesie prawie 31 mln zł netto zł.

scocimaro
Felice Scoccimarro – Prezes AMEST Kamieńsk Sp. z o.o.

Cieszę się, że w tak ekspresowym tempie udało się nam zakończyć prace tak ważnego dla nas projektu. Dzięki wybudowanej ultranowoczesnej instalacji znacznie ograniczymy strumień odpadów trafiających na składowisko oraz rozpoczniemy produkcję paliwa alternatywnego, co niewątpliwie korzystnie wpłynie na środowisko naturalne – powiedział Felice Scoccimarro, Prezes Amest Sp. z o.o.

Chcę zapewnić mieszkańców Naszej Gminy, że dołożę wszelkich starań, aby Zakład Zagospodarowania Odpadów działał prawidłowo, mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców Gminy Kamieńsk – powiedział Bogdan Pawłowski, burmistrz Kamieńska.

Wybudowany w miejscowości Ruszczyn Zakład Zagospodarowania Odpadów nie jest zwykłą stacją segregacji śmieci, jakie funkcjonują dziś w wielu miastach Polski. Zastosowane w niej innowacyjne technologie pozwolą skutecznie przerabiać odpady komunalne w postaci frakcji nadsitowej, która będzie zawierać znaczną ilość frakcji surowcowej w postaci odpadów tworzywowych (PET, PE, PP, folie), papieru i kartonu. Odpady te posiadają wysoką wartość opałową i mogą być wykorzystane do produkcji paliwa alternatywnego. Odpady będą rozdrabniane do wielkości 30 mm i przerabiane na granulat. To paliwo ma kaloryczność paliw konwencjonalnych, ale jest znacznie tańsze. Już dziś takie paliwo stosują w swoich piecach polskie cementownie. Można nim też opalać kotły w elektrociepłowniach i ciepłowniach. Stosowanie paliw alternatywnych przynosi korzyści dla środowiska: pozwala oszczędzać nieodnawialne surowce naturalne, a także pomaga rozwiązać problem składowania odpadów i przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Zobacz film z otwarcia zakładu: www.nasze miasto.pl