Certyfikat EMAS dla Spółki SITA Południe Sp. z o.o.

450

W dniu 27 października 2015 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO-SYSTEM 2015, odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu EMAS efektywnego zarządzania ochroną środowiska.

Certyfikat EMAS, z rąk Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pana Michała Kiełszni, odebrał Prezes Zarządu SITA Południe Zbigniew Kleszczewski.

Wymagania, jakie stawia EMAS pozwala SITA Południe wdrażać rozwiązania zapewniające osiągnięcie celów biznesowych pozostając w zgodzie i poszanowaniu środowiska naturalnego. SITA Południe będąc Członkiem Grupy SITA jest zobowiązana do przestrzegania ładu korporacyjnego oraz świadczenia usług na najwyższym możliwym poziomie, co potwierdza od 2003 r. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania BHP zgodnym z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, oraz PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N-18001:2004.