Uwagi do projektu z dnia 19.03.2015 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego

318
07042015-MŚ-Ostapiuk-opinia-proj.-rozp.-wpgo