Wspólne stanowisko Polskiej Izby Gospodarki Odpadami oraz Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami w sprawie wybranych aspektów dotyczących projektu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz projektu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

320
Wspólne-Stanowisko-PIGO-i-ZPGO_1