Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOS EXPO 2018, ZTM, Warszawa

50

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VII Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO, które odbędzie się dnia 1 lutego 2018 roku w Hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1.

Forum na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami, stając się jednym z ważniejszych wydarzeń tej branży w Polsce. Program SOSEXPO jest przygotowywany w konsultacji z administracją rządową i samorządową, izbami i stowarzyszeniami branżowymi, w kompetencji których znajdują się zagadnienia związane z gospodarką odpadami.

Tegoroczna edycja Forum Sosexpo będzie się składała z:

  • Konferencji podzielonej na dwie główne sesje panelowe: „Unijny pakiet na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – jakie są jego cele i co oznacza dla Polski?” oraz „Innowacyjność: mechanizmy, przykłady, ryzyka”.
  • warsztatów szkoleniowych, złożonych z dwóch sesji skierowanych do środowisk samorządowych i przedsiębiorców działających w obrębie sektora: „Jak wdrożyć nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i osiągnąć cele ekologiczne do 31.12.2020 roku?”oraz „Standardy surowców wtórnych oczekiwane przez zakłady przetwarzania – wymagania recyklerów odpadów opakowaniowych”. Uczestnicy szkolenia otrzymania certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
  • Wystawy na której zaprezentowane zostaną ciekawe, innowacyjne i nowoczesne rozwiązania i produkty branży

Udział w SOSEXPO 2018 to doskonała okazja do skutecznej promocji Państwa firmy, nawiązania relacji B2B, networkingu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.sosexpo.ztw.pl/

VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami 2017 już za nami.

Konferencja oraz towarzysząca jej wystawa zgromadziły ponad 270 osób, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytutów badawczych oraz kluczowych firm z branży gospodarki odpadami, podnosząc temat niezwykle istotny, nie tylko z perspektywy ekspertów, ale również mediów i szeroko pojętej opinie publicznej, jakim jest gospodarka o obiegu zamkniętym.

Podczas Konferencji towarzyszyli nam m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pan Minister Sławomir Mazurek oraz Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Pan Andrzej Maciejewski.

W czasie Konferencji eksperci niejednokrotnie zaznaczali, że gospodarka o obiegu zamkniętym to duże wyzwanie, które wymaga szerokiej współpracy administracji rządowej z innymi interesariuszami. Kluczową rolę odgrywają tu samorządy, a jeżeli chodzi o same odpady produktowe to duża rola spoczywa na przedsiębiorcach.

Pan Minister Mazurek zaznaczył, że SOSEXPO przeznaczone jest dla osób związanych z szeroko pojętą gospodarką odpadami, dając możliwość na w pełni demokratyczny dialog, w którym uwzględnione są głosy wszystkich zainteresowanych stron, za co serdecznie podziękował organizatorom. 
Pani Małgorzata Szczepańska – Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju– zaznaczyła, że w kontekście całego GOZ niezwykle ważna jest synergia we współpracy wszystkich podmiotów, a tym samym budowa porozumienia między przedsiębiorcami, nauką oraz innymi podmiotami. Jednocześnie Pani Dyrektor skierowała podziękowania dla organizatorów za odwagę w podjęciu tego tematu, będącego wyzwaniem dla administracji publicznej oraz sektora przedsiębiorstw.

Od lat SOSEXPO umacnia swoją pozycję na rynku polskim, tworząc płaszczyznę współpracy dla MSP, jak również największych firm branżowych, z przedstawicielami administracji rządowej oraz samorządowej.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji, zarówno panelistom, firmom, jak również słuchaczom, chcielibyśmy serdecznie podziękować za owocną współpracę. Zapraszamy już teraz na VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2018.