Projekt rozporządzenia ws. szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu

82

Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu.

Uwagi do tego projektu proszę przesyłać do Biura Izby w terminie do 22.04.2018 r.

czytaj: projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji