Zapraszamy do wzięcia udziału w VII edycji Podyplomowych Studiów Zarządzania Gospodarką Odpadami

Podyplomowe Studia Zarządzania Gospodarką Odpadami zostały utworzone w celu propagowania nowoczesnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki odpadami oraz prowadzenia dyskusji na temat zwiększenia efektywności podejmowanych w jej ramach działań.

Zajęcia na studiach ruszają w październiku 2018r. i trwają II semestry.

Więcej informacji na temat studiów znajdą Państwo na stronie Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH w zakładce www.sgh.waw.pl/pszgo

Zajęcia prowadzone są zarówno przez pracowników naukowych (SGH, UW, UŚ), jak również praktyków i ekspertów zajmujących się problematyką gospodarowania odpadami.

Szczegółowych informacji udziela także Pani Wioletta Krasuska–Wojtkowska  (tel. 502-085-703, wkrasu@sgh.waw.pl )

Koszt studiów 5500 zł. (pięć tysięcy pięćset zł.)