Opinia FEAD dotycząca ekoprojektowania, trwałości produktów, możliwości naprawy i przetwarzania

40

„…Ekoprojektowanie odgrywa znaczącą rolę w sukcesie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. 80% wpływu produktów na środowisko decyduje się na etapie projektowania, a decyzje projektowe „bezpośrednio wpływają na złożoność i ekonomikę procesów związanych z użytkowaniem”.

FEAD Position Paper – Ecodesign – Durability, Reparability & Recyclability