REMONDIS WŁĄCZA CZYSTĄ ENERGIĘ DLA POLSKI

Remondis, jeden z liderów branży recyklingu i usług komunalnych, dołącza do koalicji ?Włącz czystą energię dla Polski.? W planach międzynarodowego koncernu jest budowa na terenie kraju instalacji odzyskujących energię z odpadów.

Grupa Remondis nadaje drugie życie odpadom wyrzucanym przez mieszkańców ponad 200 polskich miast i gmin, odzyskując cenne surowce. Nowoczesne technologie wykorzystuje także do recyklingu elektrosprzętu i odpadów niebezpiecznych. W dedykowanych instalacjach zagospodarowuje również odpady zielone, wykorzystując je m.in. do produkcji środków poprawiających właściwości gleby.
W planach koncernu jest budowa elektrociepłowni wykorzystujących do produkcji ciepła i energii elektrycznej paliwo alternatywne wytwarzane na bazie odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania. Brane pod uwagę lokalizacje inwestycji dotyczą m.in. województwa śląskiego, łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego.

? Przed Polską stoi wiele ambitnych celów dotyczących ochrony środowiska i wdrażania założeń gospodarki obiegu zamkniętego. Chcemy wspierać ich realizację naszym doświadczeniem oraz międzynarodowym know-how m.in. poprzez aktywność w koalicji ?Włącz czystą energię dla Polski.? Dostrzegamy duży potencjał w zakresie zwiększenia efektywności recyklingu oraz rozwoju instalacji do odzysku ciepła i energii elektrycznej z odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania. Jesteśmy otwarci na współpracę, aby przekuć wiedzę i dobre praktyki w konkretne rozwiązania na rzecz produkcji energii przyjaznej środowisku oraz w realizację projektów inwestycyjnych na terenie kraju ? mówi Leszek Pieszczek, Członek Zarządu Remondis Sp. z o. o. Koalicja ?Włącz Czystą Energię dla Polski? ma na celu współpracę, dzielenie się dobrymi praktykami oraz wymianę doświadczeń. Stawia przede wszystkim na promocję rozwiązań, które pomogą Polsce w osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz rozwój energetyki opartej na zasadach Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Liderem Koalicji są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.