Bezpłatne szkolenia z Prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców i pracowników MŚP

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza przedsiębiorców i pracowników z sektora MŚP na bezpłatne szkolenia z Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje i link do formularza rejestracyjnego  znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/szkolenia-dla-przedsiebiorcow.