Kampania EKON i SARPI VEOLIA: Prawidłowe sortowanie odpadów komunalnych

Kampania dotycząca: „Prawidłowego sortowania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”