0:02 / 1:29 Miedź czy być? Centrum Recyklingu Elektroniki Stena Recycling we Wschowie

Recykling ma znaczenie. We Wschowie odzyskujemy rocznie ponad 700 ton miedzi z odpadów elektronicznych. Ale nie tylko!