Calendar

wrz
27
śr.
✅ PATRONAT: Seminarium / Warsztaty pt.: PRAKTYCZNE I FORMALNO – PRAWNE ASPEKTY GOSPODARKI ODPADAMI, PZiTS, Dolina Białego Dunajca
wrz 27 – wrz 30 całodniowy

Seminarium / Warsztaty pt.:

PRAKTYCZNE I FORMALNO – PRAWNE ASPEKTY GOSPODARKI ODPADAMI

odbędzie się w dniach:  27-30 września 2023 r.

Zakwaterowanie i miejsce obrad:  Zespół Pensjonatów Dolina Białego
ul. Droga do Białego 7, 34-500 Zakopane

Informacje szczegółowe znajdziecie Państwo w załączonym pliku. 

Ramowy Program Warsztatów, Formularz Zgłoszeniowy, Regulamin Warsztatów oraz pozostałe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej wydarzenia: http://go.pzits.pl/

paź
17
wt.
🔴 Posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Poznań
paź 17@15:36 – 16:36
🔴 Posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Poznań

Udział w wyjazdowym posiedzeniu Rady zastrzeżony wyłącznie dla Członków Rady i zaproszonych Gości.

lis
21
wt.
20. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów. Odzysk energii, ABRYS, Warszawa i online
lis 21 – lis 23 całodniowy
20. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów. Odzysk energii, ABRYS, Warszawa i online

Dlaczego warto wziąć udział?

20. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów. Odzysk energii odbędzie w formie hybrydowej w dniach 21-23.11.2023 w Airport Hotel Okęcie w Warszawie oraz online.

W trakcie konferencji, jak co roku, zostaną poruszone najistotniejsze tematy dla branży odzysku energii z odpadów, m.in: wpływ European Green Deal oraz pakietu Fit For 55 na rozwóji funkcjonowanie Instalacji Odzysku Energii (IOE), perspektywy budowy w Polsce, kolejnych lokalnych IOE oraz ich rozwój na poziomie powiatowym – przegląd planowanych inwestycji, możliwości dofinansowania ze środków krajowych, uwarunkowania technologiczne oraz akceptacja społeczna budowy nowych instalacji z uwzględnieniem 6-cio letnich już doświadczeń eksploatacyjnych funkcjonujących IOE, techniczne aspekty odzysku energii z odpadów i jego miejscew hierarchii postępowania z odpadami, modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania wysokokalorycznej frakcji odpadów czy nowy image IOE, jako źródeł zielonej energii, zielonego wodoru i negatywnej emisji CO2. Konferencja jest organizowana w czasie, gdy z jednej strony pojawiają się perspektywy budowy w Polsce kilkunastu nowych IOE, a z drugiej strony Komisja Europejska poprzez akt delegowany zwany Taksonomią stawia takie instalacje na cenzurowanym a Parlament Europejski wskazuje na konieczność objęcia regulacjami ETS.
Biorąc pod uwagę wymagania GOZ w perspektywie 2035 nasza poprzednia konferencja bezsprzecznie wykazała, że bez udziału w systemie gospodarki odpadami IOE nie jest możliwe spełnienie tych wymagań. Kwestią nadal otwartą pozostaje jedynie skala luki inwestycyjnej w tym zakresie, choć poziom 2,5 mln ton wydaje się najbardziej realnyw odniesieniu do 2035. Kilkadziesiąt lokalnych ciepłowni opartych na paliwie węglowym już podjęło decyzję gruntownej modernizacji rozważając możliwość budowy bloków zasilanych suwerennym wobec węgla i gazu paliwem z odpadów. Każda z zaplanowanych IOE musi zmierzyć się nieuniknionym sprzeciwem lokalnej społeczności, a te najbardziej zaawansowane projekty są tego najlepszym przykładem. Czy inwestorzy będą w stanie jasno przedstawić korzyściz uruchomienia w systemie ciepłowniczym takiej instalacji i zjednać sobie mieszkańców pozostaje pytaniem otwartym, aktualnie jednak, wobec powszechnie znanej sytuacji odnośnie cen i braku konwencjonalnych paliw dla systemów ciepłowniczych, opcja paliwowa oparta na wysokokalorycznej frakcji odpadów zyskuje dodatkowe argumenty.Wszystkie te tematy poruszone zostaną zarówno w formie prezentacji jak i paneli podczas naszej konferencji, która jest niewątpliwie największym krajowym forum wymiany doświadczeń specjalistów z branży odzysku energii z odpadów. Spotkanie to od lat gromadzi od 150 do 300 słuchaczy i wiele krajowych i zagranicznych firm aktywnie działającychw branży WtE. Jesteśmy pewni, że wspólnie zdefiniujemy kierunki oraz perspektywy dalszego rozwoju branży odzysku energii z odpadów w naszym kraju.
Serdecznie Państwa zapraszamy i do zobaczenia w Warszawie!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

 
gru
12
wt.
27. Kongres Ochrony Środowiska ENVICON, ABRYS, Wrocław i online
gru 12@11:04 – gru 13@12:04
27. Kongres Ochrony Środowiska ENVICON, ABRYS, Wrocław i online

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONGRESIE

Dlaczego warto wziąć udział?

27. Kongres Ochrony Środowiska ENVICON odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 12-13 grudnia 2023 r. we Wrocławiu w Q Hotel Plus oraz online.

Kongres Ochrony Środowiska ENVICON jest z pewnością największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem dotyczącym ochrony środowiska w Polsce.

Od lat gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych
czy organizacji branżowych. Silnie reprezentowani są także członkowie administracji rządowej
i samorządowej oraz naukowcy.

Szczegóły: https://envicon.abrys.pl/