Calendar

gru
8
czw.
Posiedzenie Rady PIGO
gru 8@11:00 – 13:00

uprzejmie informuję, że kolejne posiedzenie Rady Izby odbędzie się w czwartek 8 grudnia  2022 r. o godz. 11:00. Obrady będą prowadzone w trybie hybrydowym, w siedzibie Izby oraz na platformie Ms’Teams.
Porządek obrad oraz materiały na posiedzenie przesłane zostaną do Państwa w tygodniu poprzedzającym posiedzenie.Proszę o zgłaszanie propozycji zagadnień do rozpatrzenia przez Radę Izby.
Udział w posiedzeniu zarezerwowany wyłącznie dla Członków Rady i zaproszonych gości.

Dariusz Matlak
Prezes Zarządu