niedziela, Luty 25, 2018

„Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym” – raport Instytutu Sobieskiego

Instytut Sobieskiego opublikował kolejny raport dotyczący gospodarki odpadami. Tym razem autorzy opracowania: Tomasz Styś i Robert Foks poddali analizie organizację systemu gospodarki zużytym sprzętem...

„Burza wokół standardów” Przegląd Komunalny – październik 2016

W czasie Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu wystawcy, w tym także członkowie PIGO, zaprezentują swe...

Październikowe wyddanie e-Biuletynu Europejskiej Sieci Kompostowej – ECN

ECN e-Bulletin Email not looking beautiful? View it in your browser EUROPEAN COMPOST NETWORK ECN e.V. Network for Organic Resources and...

„Selektywne poprawki” – publikacja w dziale FORUM Przeglądu Komunalnego – sierpień 2016

Wszystko wskazuje na to, że drugie podejście Ministerstwa Środowiska do uregulowania kwestii standardów prowadzenia w gminach selektywnego zbierania odpadów powinno zakończyć się powodzeniem. Ten artykuł...