PATRONAT BRANŻOWY: 17. Konferencja „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”, ABRYS, Uniejów i online

Kiedy:
29 marzec 2023 – 30 marzec 2023 całodniowy
2023-03-29T00:00:00+02:00
2023-03-31T00:00:00+02:00
PATRONAT BRANŻOWY: 17. Konferencja "Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego", ABRYS, Uniejów i online

Zapraszamy do udziału w 17. Konferencji Recykling zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
, która odbędzie się w dniach 29 – 30 marca 2023 r. w hotelu ApartHotel Termy Uniejów**** i online.

XVII edycję dwudniowej konferencji, tym razem zorganizujemy w nowym miejscu, innym czasie i trochę innej tematyce. Jednym z ciekawszych punktów programu będzie wizytacja najnowocześniejszej fabryki produkującej na cały świat nowoczesne AGD.

W gronie uczestników, prelegentów, panelistów i tzw. Key Note Speakers będą przedstawiciele wszystkich interesariuszy rynku ZSEE. Jak zwykle największą grupę stanowić będą osoby reprezentujące recyklerów, zakłady przetwarzania, organizacje odzysku i producentów. Wytypowaliśmy także przedstawicieli administracji państwowej
i samorządowej oraz posłów, którym chcemy podczas konferencji zadać istotne dla branży pytania. Po raz pierwszy zostaną zaproszeni kupcy ze strony producentów, którzy z jednej strony negocjują z dostawcami surowców (recyklerami), a z drugiej zlecają w wielomilionowych kontraktach organizacjom odzysku usługi polegające na spełnianiu ich rocznych obowiązków zbiórki i przetwarzania ZSEE.   

Z racji nowelizacji Dyrektywy WEEE omówimy proponowane zamiany prawne i wskażemy nasze lokalne zagrożenia. Zaproponujemy usprawnienie systemu raportowania i funkcjonowania BDO. Przeanalizujemy skuteczność akcji edukacyjnych. Zapytamy kogo trzeba o skalę szarej strefy. W dłuższych i krótszych wywodach nawiążemy do innych branż odpadowych i skupimy się na obszarach wspólnych, jak chociażby ROP. Będziemy bardzo skoncentrowani na elektrorecyklingu, jednak momentami będziemy patrzyli szerzej na środowisko, klimat, GOZ i ESG, których to pojęć ZSEE jest niezmiernie ważnym elementem. 

Serdecznie zapraszamy do udziału 😊