Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe Polskiej Izby Gospodarki Odpadami – 9.12.2016 NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM

203

logo pigo 150Zarząd Polskiej Izby Gospodarki Odpadami zaprasza Członków Izby na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PIGO, które odbędzie się w piątek, 9 grudnia 2016 r., od godz. 10:30, w sali konferencyjnej NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM, ul Marszałkowska 94/98 w Warszawie.

ikona_wordProjekt porządku obrad.

ikona_wordProjekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

ikona_wordUpoważnienie do reprezentowania spółki w obradach Walnego Zgromadzenia.

Potwierdzenie udziału w Zgromadzeniu oraz propozycje uzupełnienia porządku obrad proszę przesyłać do biura Izby (e-mail: biuro@pigo.org.pl) – do 4 grudnia br.