poniedziałek, Czerwiec 18, 2018

MEMORANDUM ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW WS. NADUŻYWANIA REGULACJI DOT. ZAMÓWIEŃ IN-HOUSE

Warszawa, 17 maja 2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są: przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony....

Najnowsze publikacje