Eksperci SUEZ o ekoinnowacjach

Ekoinnowacje oczami ekspertów w obiektywie SUEZ, czyli podsumowanie Konferencji „Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny. Bariery rozwoju. Możliwości wsparcia.” zorganizowanej przez Polską Izbę Ekologii.

SUEZ zapytał ekspertów:
Andrzej Misiołek – Senator RP
Izabela Ratman – Kłosińska – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych W Katowicach
Agnieszka Kostempska – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Czesław Śleziak – Polska Izba Ekologii
Edyta Urbaniak – Konik – SUEZ Polska
Mariusz Chojnacki – SUEZ Advanced Solutions Polska

Ekoinnowacje – Czy to się może udać w Polsce?