Portalkomunalny.pl: Gospodarujący odpadami muszą ustalić priorytety i mieć dostęp do informacji

Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa postawiły przed branżą odpadową nowe wyzwania. Z jakimi problemami musi sobie radzić zarówno pracownicy, jak i pracodawcy? Warto podkreślić, że bardzo duża odpowiedzialność spoczywa również na kadrze zarządzającej. Jednym z nowych zadań jest odpowiednie przygotowanie do prawidłowej ewidencji odpadów w systemie BDO.

Obecnie, w obliczu pandemii koronawirusa, musimy w nieco inny sposób, niż dotychczas, spojrzeć na nasze obowiązki i dostosować nowe zasady do nietypowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. W celu realizowania efektywnych usług komunalnych dla wszystkich mieszkańców należy przyjąć pewną gradację ważności postępowania w firmach zajmujących się m.in. gospodarką odpadami.

Niezbędna ciągłość usług

Według Michała Dąbrowskiego, przewodniczącego rady PIGO, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na utrzymanie ciągłości usługi odbioru odpadów. Trzeba też zadbać o stan liczebny załogi i o ich bezpieczeństwo. ? Obecnie nastąpiła zmiana w logistyce służb utrzymania ruchu, załogi zostały podzielone na mniejsze grupy ? mówi Michał Dąbrowski.

Izba stoi na stanowisku, że obecnie należy tak zarządzać ludźmi aby prawdopodobieństwo popełnienia błędu funkcjonowania tego systemu zupełnie zminimalizować. Branża powinna współpracować ściśle z samorządami. Izba skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu oraz do wojewodów.

? W piśmie zwróciliśmy się m.in. o nadanie firmom komunalnym, które świadczą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, statusu firm ratowniczych by uczestniczyć we wszelkich decyzjach związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów na terenie samorządów. Nie chcemy dopuścić też do rynku firmy bez odpowiedniego potencjału, doświadczenia i bez znajomości obecnych zasad na rynku odpadowym ? zaznacza Michał Dąbrowski dodając, że ważną rzeczą jest dostęp do informacji, gdzie wytwarzane są odpady z kwarantanny lub izolacji domowej, aby zorganizować bezpieczniejszy niż dotychczas ich odbiór.

? Można w sposób zorganizowany, efektywny i zgodny z RODO wdrożyć równoległy system odbioru i zagospodarowania np. termicznego tego typu odpadów ? informuje Michał Dąbrowski. I dodaje, że ważną rolę odgrywają zarządzający spółkami komunalnymi, którzy kierują się tzw. zdrowym rozsądkiem. Muszą oni głównie chronić pracowników i nawet gdy następuje ciągła zmiana przepisów prawnych lub wytycznych ich rozsądek powoduje, że praca w branży jest stabilna.