Konsultacje projektu kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i innych ustaw

Członkowie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało 31.12.2020 r. projekt, z dnia 29.12.2020 r., ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 136), który został skierowany do konsultacji.

Proszę o przesyłanie uwag do tego projektu do 16 stycznia 2021 r.

Projekt ustawy:

projekt ustawy o zm ucpg oraz innych ustaw 29.12.2020

Uzasadnienie

uzasadnienie ? projekt ustawy o zm ucpg oraz innych ustaw 29.12.2020

Ocena skutków regulacji

OSR- projekt ustawy o zm ucpg oraz innych ustaw 29.12.2020