Projekt rozporządzenie ws wysokości kaucji – do zaopiniowania

W serwisie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym.

Ewentualne uwagi do tego projektu, zapisane w załączonej tabeli proszę przesyłać do Izby do 28.11.2023 r. (biuro@pigo.org.pl)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379103/katalog/13020053#13020053

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym

Uzasadnienie

OSR

Tabela uwag