Projekt rozporządzenia w sprawie pomocy inwestycyjnej na projekty GOZ – do zaopiniowania

RCL opublikowało projekt Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378007/katalog/13012009#13012009.

Uwagi do tego projektu proszę przesyłać do Izby, do 27 października br.