Rozporządzenie RM zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – opublikowane w Dzienniku Ustaw.

154

W Dzienniku Ustaw z 5 kwietnia 2017 r. poz. 723 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.03.3017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Nowe stawki opłat marszalkkowskich bdą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r.

rozporządzenie RM zm rozp. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 6.03.2017