Gospodarka cyrkularna – wyzwania energetycznego wykorzystania odpadów w ciepłownictwie

422