Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

265

poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach został skierowany do laski marszałkowskiej 30.04.br. przez grupę posłów PiS i obecnie jest opiniowany przez Biuro Legislacyjne i Biuro Analiz Sejmowych.

Projekt przewiduje możliwość ustalenia bardziej restrykcyjnych warunków pozwolenia zintegrowanego, w tym wymogów dotyczących monitorowania wielkości emisji niż wynikają z konkluzji BAT oraz doprecyzowuje procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Uwagi do tego projektu proszę przesyłać do biura Izby do dnia 13.05.2018 r.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.