Konsultacje projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie MBP

Informacja dla Członków PIGO w sprawie opiniowania projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Członkowie
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Uwagi do projektu proszę zgłaszać w formie załączonej tabeli w terminie do 28.06.2023 r. na adres biuro@pigo.org.pl

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Realizacji

Tabela uwag