Konsultacje projektów rozporządzeń Ministra Środowiska

507

Członkowie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami
Szanowni Państwo,

Ministerstwo Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekty:

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania,

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych,

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Uwagi do projektów należy przesyłać do Biura PIGO (biuro@pigo.org.pl) do 19 września 2018 r.