Projekt z dnia 6.03.2017 r. rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów

Projekt z dnia 6.03.2017 r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów. Treść tego projektu jest tożsama z jego ostatnią wersją z dnia 27.01.br., notyfikowaną Komisji Europejskiej.

Czytaj tekst…