Konsultacje projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

132

Ministerstwo Energii opublikowało projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracjiUwagi do tego projektu należy przesyłać do biura Izby, do 17.04.br.

Czytaj: Projekt ustawy, Uzasadnienie, Ocena Skutków Regulacji

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska, w tym jakości powietrza w Polsce dzięki poprawie efektywności wykorzystania paliw do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Kogeneracja (CHP) to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, dzięki czemu zużywana jest mniejsza ilość paliwa niż w przypadku rozdzielnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Jest to jedna z najwydajniejszych metod produkcji energii, wymaga jednak dodatkowego wsparcia dla utrzymania konkurencyjnych cen sprzedaży energii elektrycznej. Wysokosprawna CHP od dawna zajmuje również ważne miejsce w europejskich regulacjach.

Założenia przygotowanego projektu:

  • koncentracja wsparcia na rzecz rozwoju niedużych instalacji (o mocy do 50 MW), które tworzone będą na poziomie małych ośrodków miejskich;
  • uzależnienie poziomu wsparcia od produkcji ciepła na cele komunalne;
  • umożliwienie rozwoju najmniejszych instalacji – do 1 MW (stworzone z myślą o pojedynczych budynkach oddalonych od sieci ciepłowniczych oraz dla małych przedsiębiorstw);
  • wzrost poziomu inwestycji;
  • utrzymanie produkcji w istniejących elektrociepłowniach, tam gdzie jest to niezbędne – dopłata na minimalnym poziomie zapewniającym utrzymanie produkcji;
  • zwiększenie pewności inwestycyjnej poprzez wprowadzenie 15-letniego okresu wsparcia;
  • stworzenie elastycznego mechanizmu kształtowania polityki energetycznej państwa – corocznie będzie ustalana wysokość środków dostępnych dla nowych instalacji w danym roku (w zależności od sytuacji makroekonomicznej i potrzeb systemu elektroenergetycznego);
  • poprawa efektywności gospodarki – wysokosprawna kogeneracja w bardziej efektywny sposób wykorzystuje nośniki energii;

Resort energii planuje przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów do końca II kw. 2018 r., a zakończenie prac parlamentarnych na początku IV kw. br.