Projekt rozporządzenia SENT – do zaopiniowania

Członkowie
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Szanowni Państwo,

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Projekt przewiduje objęcie systemem SENT przewozów odpadów podlegających przywozowi do kraju oraz przewozowi przez terytorium kraju.

Uwagi do projektu proszę przesyłać na adres: biuro@pigo.org.pl do 26.11.br.

projekt nowelizacji rozporządzenia SENT

projekt nowelizacji rozporządzenia SENT uzasadnienie

projekt nowelizacji rozporządzenia SENT OSR