Projekt ws. mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Członkowie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Szanowni Państwo,

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nowy projekt rozporządzenia ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z uzasadnieniem i OSR. Projekt ten został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Uwagi do tego projektu proszę przesyłać na adres biuro@pigo.org.pl, w załączonej tabeli do 25.02.2022 r.

📎 Projekt rozporządzenia
📎 Uzasadnienie
📎 Ocena Skutków Regulacji